202003.30
0

Corona Virüsü (COVID-19)’nün Borçlar Hukuku Yönünden İncelenmesi Ve Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceğine İlişkin Değerlendirme

by in Makale

Corona Virüs Nedir? Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan COVID-19 virüsü, tam anlamıyla bir global tehdit haline gelmiş ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından PANDEMİ yani tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalık olarak nitelendirilmiştir. Dünya çapında yayılan salgın ve bu kapsamda alınması gereken acil…

202003.27
0

Korona Virüsü Salgını Nedeniyle Öğretime Ara Verilmesinin Özel Öğretim Kurumları ve Öğrenci Velileri Arasındaki Öğrenci Kayıt Sözleşmesine Etkisi

by in Makale

Özel okullar ile öğrenci veli ya da vasileri arasında imza edilen öğrenci kayıt sözleşmesi, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı ile yayınladığı şekilde tek tip olarak düzenlenmektedir. Öğrenci kayıt sözleşmelerinde; öğrencinin özel eğitim kurumundan alacağı eğitime karşılık gelen ücret ve ayrıca servis, yemek, yatakhane gibi ücretler yıllık olarak sözleşmede belirlenmek durumundadır. Öğrenci kayıt…

202002.04
0

Son Hukuki Düzenlemeler Işığında İhracat Bedelinin Türkiye’ye Getirilmesi

by in Makale

 İHRACAT BEDELİ KAVRAMI  İhracat kısaca bir malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatına uygun şekilde fiili ihracatının yapılması ve kambiyo mevzuatına göre bedelinin ( Bedelsiz ihracat hariç ) yurda getirilmesini ifade eder. Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, genel olarak ihracat bedelleri olarak tanımlanır. İhracat bedelleri yapılan fiili ihracatın ardından ihracatçılar tarafından yurda…

201910.09
0

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

by in Makale

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ A. GENEL OLARAK Doktrindeki yaygın görüşe göre kişisel veri; “Belirli veya kimliği belirlenebilir bir kişiye ilişkin bütün bilgilerdir’’. Bu tanıma göre mevcut veriler, her hangi bir şekilde bir gerçek kişi ile ilişkilendirildiği takdirde kişisel veri olarak nitelendirilecektir. Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,…